วิธีสกัดอีเมลจาก Google Maps (ขั้นตอนตามลำดับ)

วิธีสกัดอีเมลจาก Google Maps (ขั้นตอนตามลำดับ)

สกัดอีเมลจาก Google Maps

ทำไมการสกัดอีเมลจาก Google Maps มีความสำคัญ

Google Maps (opens in a new tab) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป มันให้ไดเรกทอรีที่ใหญ่ของลูกค้าที่เป็นไปได้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยบันทึกธุรกิจล้านรายการทั่วโลกในหลายหมวดหมู่ Google Maps มอบความร่ำรวยของข้อมูลที่มีค่า

ค่าของ Google Maps สำหรับการค้นหาลูกค้า

เมื่อเรื่องมาถึงการค้นหาลูกค้าใหม่ Google Maps เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือ บริการ Emails & Contacts Scraper ที่ Outscraper ให้เสริมไปเกินการสกัดอีเมลเท่านั้น มันยังสกัดข้อมูลติดต่อจากเว็บไซต์ของบริษัทและหน้า Facebook ด้วย ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ เช่น ประธาน เจ้าของ หรือผู้จัดการ การเข้าถึงข้อมูลอันครอบคลุมนี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับการสื่อสารของตนได้มากขึ้น

การรวมข้อมูลจาก Google Maps และการสกัดอีเมล

Outscraper มอบประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครโดยอนุญาตผู้ใช้รวมพลังของ Google Maps Data Scraper กับบริการ Emails & Contacts Scraper นี้ นั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถสกัดข้อมูลทั้งจาก Google Maps (เช่น ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ คะแนน และรีวิว) และข้อมูลการติดต่อ/อีเมลพร้อมกัน

โดยการรวมการให้บริการสองอย่างนี้ นักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นไปได้ในครั้งเดียว วิธีการรวมนี้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามโดยการลดความจำเป็นในการสกัดข้อมูลแยกต่างหาก ด้วยความสามารถในการสกัดข้อมูลอย่างละเอียดของ Outscraper ธุรกิจสามารถได้รับข้อได้เปรียบโดยการมีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญอย่างกว้างขวาง

ความสามารถของ Outscraper ในการค้นหาข้อมูลติดต่อเช่น ประธาน เจ้าของ หรือผู้จัดการในทรัพยากรที่ถูกสกัดเป็นประโยชน์เพิ่มเติม คุณสมบัตินี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถเน้นเจ้าของการตัดสินในองค์กรได้โดยทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสกัดอีเมลจาก Google Maps โดยใช้ G Maps Extractor

ภาพรวมของ G Maps Extractor

G Maps Extractor เป็นเครื่องมือสกัดอีเมลที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสกัดข้อมูลจาก Google Maps มันมีอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสกัดหลายประเภทของข้อมูลได้รวมถึงที่อยู่อีเมล จากธุรกิจที่รายชื่ออยู่บน Google Maps

การใช้ G Maps Extractor โดยส่วนใหญ่เน้นการลดความซับซ้อนในกระบวนการสกัดที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักการตลาดที่ต้องการขยายรายชื่อติดต่อและเข้าถึงลูกค้าที่เป็นไปได้

ขั้นตอนการสกัดอีเมลขั้นตอนตามขั้นตอน

เพื่อเริ่มใช้ G Maps Extractor สำหรับการสกัดอีเมล ทำตามขั้นตอนง่ายๆ นี้:

 1. ติดตั้งส่วนขยาย G Maps Extractor บน Chrome เบราว์เซอร์: เริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนขยาย G Maps Extractor จาก Chrome Web Store ส่วนขยายนี้ผสมผสานอย่างไม่มีรอยต่อกับเบราว์เซอร์ของคุณและให้การเข้าถึงคุณสมบัติอย่างง่ายดาย

 2. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google: เมื่อติดตั้งส่วนขยายแล้ว เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของคุณ ขั้นตอนนี้จะให้แน่ใจว่าคุณมีการเข้าถึงสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสกัดข้อมูลจาก Google Maps

 3. เลือกคำหลักและสถานที่ที่ต้องการสกัด: ด้วย G Maps Extractor ที่เปิดใช้งาน เปิด Google Maps ในเบราวเซอร์ของคุณและป้อนคำหลักหรืออุตสาหกรรมที่คุณต้องการเน้นพร้อมกับสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการสกัดข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมองหาร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้ ป้อน "ร้านอาหาร" เป็นคำหลักและ "นิวยอร์กซิตี้" เป็นสถานที่

 4. เริ่มกระบวนการสกัดและดาวน์โหลดผลลัพธ์ในไฟล์ CSV: หลังจากป้อนคำหลักและสถานที่ที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม "สกัด" ที่ G Maps Extractor ให้ ตัวเครื่องจะเริ่มสแกน Google Maps หาธุรกิจที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ หลังจากที่กระบวนการสกัดเสร็จสิ้น คุณสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุล (opens in a new tab))

ไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถูกสกัดโดย G Maps Extractor รวมถึงชื่อธุรกิจ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ และสำคัญที่สุดคือ ที่อยู่อีเมล จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์การตลาดต่างๆ เช่น สร้างแคมเปญอีเมลเป้าหมายหรือสร้างรายชื่อติดต่ออย่างครอบคลุม

G Maps Extractor ทำให้กระบวนการสกัดอีเมลจาก Google Maps ทั้งหมดเป็นไปอย่างง่ายดายโดยการอัตโนมัติส่วนใหญ่ของงานที่ต้องทำด้วยมือ มันช่วยประหยัดเวลาและความพยายามสำหรับนักการตลาดที่ต้องการข้อมูลติดต่อที่แม่นยำและทันสมัยสำหรับแคมเปญของพวกเขา

สำคัญที่จะทราบว่า ในขณะที่ G Maps Extractor มอบความสะดวกและประสิทธิภาพในการสกัดอีเมลจาก Google Maps มันสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการใช้งาน เช่น ให้แน่ใจว่าคุณมีการยินยอมอย่างเหมาะสมหรือเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการใช้ที่อยู่อีเมลที่สกัดมาภายในแคมเปญการตลาดของคุณ

การสกัดอีเมลโดยการอัตโนมัติด้วย GrabContacts

การแนะนำถึง GrabContacts

GrabContacts เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอัตโนมัติกระบวนการสกัดรายละเอียดติดต่อจาก Google Maps มันให้คำแนะนำที่สะดวกสบายสำหรับการสกัดที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลมีค่าอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับคำค้นหาหรือ URL ของเว็บไซต์

ด้วย GrabContacts นักการตลาดสามารถลดความยุ่งยากในการสร้างลีดได้ด้วยการอัตโนมัติกระบวนการสกัด เครื่องมือนี้ลดความจำเป็นในการสะสมข้อมูลด้วยมือ ประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่ให้ข้อมูลติดต่อที่แม่นยำและทันสมัย

การสร้างงานและการจัดการผลลัพธ์

เพื่อเริ่มต้นกับ GrabContacts ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนบัญชีฟรีบนแพลตฟอร์มได้ หลังจากลงทะเบียนพวกเขาจะได้รับการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้การสกัดอีเมลจาก Google Maps เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถสร้างงานใน GrabContacts เพื่อสร้างรายชื่อตามหมวดธุรกิจและสถานที่ที่แตกต่างกัน โดยเครื่องมือช่วยให้การปรับแต่งเพื่อให้นักการตลาดสามารถเน้นไปที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ต้องการตามความต้องการของแคมเปญของพวกเขา โดยกำหนดคำค้นหาหรือให้ URL เว็บไซต์เป็นข้อมูลนำเข้า GrabContacts จะค้นหา Google Maps เพื่อสกัดรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

เมื่อกระบวนการสกัดเสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการติดต่อที่สกัดได้ในรูปแบบไฟล์สเปรดชีต ไฟล์นี้มีข้อมูลทั้งหมดที่สกัดออกมา รวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อธุรกิจหรือบุคคล ที่อยู่ และอื่น ๆ ลักษณะครอบคลุมของผลลัพธ์เหล่านี้ให้นักการตลาดมีข้อมูลมูลค่าที่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์การตลาดต่าง ๆ

นอกจากการดาวน์โหลดข้อมูลที่สกัด GrabContacts ยังมีแพลตฟอร์มที่ซึ่งมีอยู่ในตัวเพื่อการจัดการผลลัพธ์ ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและกรองรายละเอียดการติดต่อที่สกัดโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเอง คุณสมบัตินี้ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายโดยอนุญาตให้นักการตลาดจัดหมวดหมู่ลีดตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นประเภทอุตสาหกรรมหรือสถานที่ตั้ง

โดยการรวมรายละเอียดการติดต่อที่สกัดทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม GrabContacts นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาได้ง่ายๆ เมื่อต้องการ วิธีการจัดระเบียบนี้เสริมความมีประสิทธิภาพและรับรองว่าลีดมูลค่าจะไม่ถูกมองข้ามในระหว่างแคมเปญการตลาด

GrabContacts ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่น การลบข้อมูลซ้ำ (opens in a new tab) และการตรวจสอบที่อยู่อีเมล ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลโดยการลบรายการที่ซ้ำกันและการตรวจสอบความสามารถในการส่งของแต่ละที่อยู่อีเมลที่สกัดจาก Google Maps

การสกัด Google Maps ด้วย Spylead สำหรับการสกัดอีเมล

ภาพรวมของ Spylead

Spylead เป็น ส่วนขยายของ Chrome (opens in a new tab) ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสกัด Google Maps และสกัดทั้งอีเมลส่วนบุคคลและธุรกิจ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ มีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเสริมกระบวนการสกัดอีเมล รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในการส่งอีเมลและข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับแต่ละรายการ

ด้วย Spylead นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพขนาดใหญ่ของ Google Maps เพื่อรวบรวมข้อมูลการติดต่อมูลค่าสำหรับแคมเปญของพวกเขา โดยการอัตโนมัติกระบวนการสกัด Spylead ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่ให้ข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย

การใช้ Spylead สำหรับการสกัดอีเมล

เพื่อใช้ Spylead สำหรับการสกัดอีเมลจาก Google Maps ปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

 1. ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome ของ Spylead: เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ Spylead จาก Chrome Web Store เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนขยายจะผสมผสานอย่างไม่มีรอยต่อกับเบราว์เซอร์ของคุณ ให้การเข้าถึงคุณสมบัติได้อย่างง่ายดาย

 2. เปิด Google Maps และป้อนคำหลัก: ด้วยส่วนขยาย Spylead ที่เปิดใช้งาน เปิด Google Maps ในเบราวเซอร์ของคุณและป้อนคำหลักที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมองหาร้านอาหารในสถานที่ที่แน่นอน ป้อน "ร้านอาหาร" เป็นคำหลัก

 3. เลือกจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการสกัด: หลังจากป้อนคำหลักที่ต้องการ เลือกจำนวนผลลัพธ์ที่คุณต้องการสกัดจาก Google Maps นี้ช่วยคุณควบคุมปริมาณข้อมูลที่คุณสกัดตามความต้องการของแคมเปญของคุณ

 4. ตรวจสอบอีเมลสำหรับความสามารถในการส่ง: เมื่อ Spylead สกัดที่อยู่อีเมลจากรายการ Google Maps มันมีคุณสมบัติเพิ่มเติม: การตรวจสอบความสามารถในการส่งอีเมล คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลที่สกัดเป็นที่ถูกต้องและใช้งานได้โดยการตรวจสอบสถานะการส่งของพวกเขา

โดยการตรวจสอบความสามารถในการส่งอีเมล นักการตลาดสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรในการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ นี้เสริมประสิทธิภาพของแคมเปญโดยการให้แน่ใจว่าข้อความถึงผู้รับจริงที่มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วม

Spylead ยังให้ข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับแต่ละรายการที่สกัดจาก Google Maps นี้ไม่เพียงเพียงที่อยู่อีเมลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายละเอียดมูลค่าอื่น ๆ เช่น ชื่อธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ URL เว็บไซต์ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ การเข้าถึงข้อมูลที่มีค่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับการสื่อสารของพวกเขาได้อย่างเป็นบุคคลและปรับการสื่อสารของพวกเขาตามธุรกิจหรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

สรุป

สรุปการสกัดอีเมลจาก Google Maps

Google Maps เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการค้นหาลูกค้าและธุรกิจทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มันให้ข้อมูลมูลค่าเช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เว็บไซต์ และเวลาทำการ มันไม่แบ่งปันข้อมูลอีเมล ข้อจำกัดนี้เป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่พึ่งการแคมเปญการตลาดทางอีเมลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างดีมีเครื่องมือหลายรูปแบบที่ให้การสกัดที่อยู่อีเมลจาก Google Maps Outscraper G Maps Extractor GrabContacts และ Spylead เป็นระหว่างเครื่องมือชั้นนำที่ให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรวบรวมข้อมูลอีเมลจากรายการ Google Maps

เครื่องมือเหล่านี้มีอินเตอร์เฟซที่ใช้ง่ายและอัตโนมัติกระบวนการสกัดทำให้ง่ายสำหรับนักการตลาดในการรวบรวมข้อมูลการติดต่อมูลค่า โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ นักการตลาดสามารถประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่ให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและที่แม่นยำ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสกัดอีเมล

การใช้เครื่องมือสกัดอีเมลนำมาซึ่งประโยชน์มากมายสำหรับนักการตลาด:

 1. อินเตอร์เฟซที่ใช้ง่าย: เครื่องมือเหล่านี้ออกแบบด้วยความง่ายในใจทำให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญสามารถนำทางผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย อินเตอร์เฟซที่ intuitive ช่วยให้กระบวนการสร้างงานเรีย

 2. อัตโนมัติ: เครื่องมือสกัดอีเมลทำให้กระบวนการเก็บรายละเอียดติดต่อจากรายการ Google Maps เป็นอัตโนมัติ การอัตโนมัตินี้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามสำหรับนักการตลาดที่สามารถโฟกัสกับด้านสำคัญอื่น ๆ ของแคมเปญของพวกเขา

 3. ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและแม่นยำ: เครื่องมือเหล่านี้รับรองว่าข้อมูลที่สกัดออกมาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุโดยมีตัวเลือกเช่น 'การจับคู่ที่แม่นยำ' หรือ 'ลบข้อมูลที่ซ้ำกัน' กลไกการกรองนี้กำจัดผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือที่ซ้ำกัน ซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงให้กับนักการตลาด

ใช้พลังของ Google Maps สำหรับการตลาดทางอีเมล

การสกัดอีเมลจาก Google Maps เปิดโอกาสให้นักการตลาดเข้าถึงโลกของโอกาสในการขยายขอบเขตและเป้าหมายลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น Outscraper, G Maps Extractor, GrabContacts หรือ Spylead; นักการตลาดสามารถเข้าถึงไดเรกทอรีขนาดใหญ่ของธุรกิจที่ระบุไว้ใน Google Maps

ด้วยการเข้าถึงข้อมูลอีเมลที่สกัดออกมาจากรายการ Google Maps นักการตลาดสามารถปรับการติดต่อของพวกเขาผ่านแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่เป้าหมายได้ พวกเขาสามารถสร้างช่องทางสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าที่มีศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวโดยขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรับให้เป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถรวมข้อมูลจาก Google Maps กับข้อมูลที่สกัดออกมาอื่น ๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย การเข้าใช้วิธีการรวมเข้าด้วยกันนี้ช่วยให้กลยุทธ์การสร้างลีดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการให้มุมมองรวมถึงความชอบของลูกค้าที่มีศักยภาพและความสนใจ